Khao Yai Experiences (Thai)

Stories from Thailand's World Heritage listed Khao Yai National Park

คืนชีวิตให้ผืนป่าอนุรักษ์ที่ถูกลืม

โครงการปลูกป่าครั้งล่าสุดของ มูลนิธิฟรีแลนด์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ณ อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าในพื้นที่และ คืนความสมดุลสู่ผืนป่าบริเวณนี้ โดยเด็กนักเรียนประมาณ 200 คนจาก 5 โรงเรียนในเขตตำบลลำเพียกและตำบลโคกกระชายรอบอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟรีแลนด์และชาวบ้านลงมือปลูกกล้าไม้จำนวนกว่า 2,500 ต้น รวมเป็นพื้นที่ 20 ไร่ ซึ่งเดิมพื้นที่บริเวณนี้ถูกบุกรุกถางป่าจนสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ

กิจกรรมการปลูกป่าของมูลนิธิ ฟรีแลนด์นอกจากจะช่วยฟื้นฟูผืนป่าและช่วยลดปัญหาโลกร้อนแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยเพิ่มการจ้างงานให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ทั้งนี้ มูลนิธิฟรีแลนด์ ขอขอบคุณความสนับสนุนจากคุณจิโรจ นิมมานนิตย์และองค์กร Sanctuary V มา ณ โอกาสนี้
หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อมูลนิธิฟรีแลนด์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าใน ครั้งต่อไป

โฆษณา

รัฐและท้องถิ่นร่วมใจอนุรักษ์ป่ามรดกโลก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เครือข่ายปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค อาเซียน หรือเครือข่ายอาเซียนเว็น อัยการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อหารือและเพิ่มมาตรการร่วมกันในการปกป้องพื้นที่ อนุรักษ์มรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยประเด็นหลักในการประชุมคือกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าและการประยุกต์ใช้ กฎหมายดังกล่าวในพื้นที่อนุรักษ์
ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ มูลนิธิฟรีแลนด์ได้นำเสนอโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและโครงการ นำร่องพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมของมูลนิธิฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ อย่างไรก็ตามที่ประชุมต่างเห็นพ้องว่ากิจกรรม
ดังกล่าวยังต้องได้รับความใส่ใจและขยายงานให้ครอบคลุมมากขึ้น (โดยเฉพาะในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลและพัฒนา) เพื่อหยุดการลักลอบล่า
สัตว์ป่า ตัดไม้และการบุกรุกพื้นที่ป่า

มูลนิธิฟรีแลนด์ ยังใช้โอกาสนี้ในการมอบคู่มือการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ภาครัฐฯ เพื่อสร้างศักยภาพด้านงานปราบปรามเพื่ออนุรักษ์ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อผลักดันให้อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมเป็นวาระที่หน่วยงานตำรวจต้องให้ความสำคัญในระดับต้นๆ

ทางหลวงกว้างขึ้นทำให้สัตว์ในเขาใหญ่ปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่

กรมทางหลวงแห่งประเทศไทยกำลังพิจารณาหาทางที่จะพัฒนาถนนเชื่อมการเดินทางระหว่างจังหวัดนครราชศรีมาและจังหวัดปราจีนบุรีโดยขยายถนนสองเลนที่มีอยู่แล้ว single carriageway ซึ่งตัดผ่านป่าดงพระยาเย็น

ทางหลวงสาย ๓๐๔ ซึ่งเป็นถนนที่ผ่านลงมาระหว่างเขาใหญ่และอุทธยานแห่งชาติเทพเลน เป็นทางลัดระหว่างภาคตะวันออกฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งเป็นถนนที่สร้างผ่านพื้นที่ที่ได้รับการปกป้องซึ่งขยายไปถึงชายแดนกัมพูชา

ถนนที่มีอยู่ก็เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าอยู่แล้วและนักอนุรักษ์นิยมนังยังเป็นห่วงว่าการสร้างถนนหกเลนจะสร้างอันตรายกับมรดกโลกชิ้นนี้มากขึ้นอีก

ในการประชุมปรึกษาที่เจ้าหน้าที่ฟรีแลนด์ได้เข้าร่วมเร็วๆนี้นั้น กรมทางหลวงเสนอข้อเสนอที่จะลดผลกระทบของการขยายถนนและการเพิ่มความปลอดภัยให้สัตว์ป่หากเป็นไปได้

ทางเลือกห้าทางดังนี้
1.  อุโมงลอดภูเขา
2.  ทางหลวงยกระดับ
3. อุโมงตื้นๆหรืออุโมงค์ (cover and cut)
4.  ทางผ่านของสัตว์
5. ทางผ่านของสัตว์ในพื้นที่เฉพาะ

ความมีประสิทธิภาพของวิธีการต่างๆในการทำให้สัตว์เดินผ่านอย่างปลอดภัยก็แตกต่างกันไปรวมถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและราคาของโครงการด้วย

กรมทางหลวงกำลังปรึกษาอย่างกว้างๆกับอุทธยานแห่งชาติ กรมอนุรักษ์พืชและสัตว์ป่า เอ็นจีโอ กลุ่มชุมชนท้องถิ่น และฝ่ายวิจัยของมหาวิทยาลัย ข้อเสนออันสุดท้ายคาดว่าจะเสนอต่อ ยูเนสโก ปีนี้

โครงการอาสาสมัครจากแดนจิงโจ้สู่เอเชีย

อาสาสมัครชาวออสเตรเลีย ลอร่า มิทเชล ได้เข้าร่วมโครงการอยู่รอดร่วมกันของมูลนิธิฟรีแลนด์ติดตามความเป็นอยู่ของ สัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์ตั้งแต่กลางปี 2551 โดยการร่วมงานอย่างใกล้ชิดกับพนักงานภาคสนามของมูลนิธิฯและ ผู้พิทักษ์-ป่า ลอร่าได้ร่วมบันทึกร่องรอยของสัตว์ป่าท้องถิ่นโดยการตรวจสอบเส้นทางการเดิน และติดตั้งกล้องดักจับภาพสัตว์ป่าในเทือกเขาดงพญาเย็น-เขาใหญ่ ประเทศไทย

ลอร่าได้นำประสบการณ์อันมีค่าจากงานที่เธอทำเกี่ยวกับ
หมีโคอาล่าที่เกาะแคงการู ประเทศออสเตรเลียมาแบ่งปันกับทีมงานที่เขาใหญ่ และได้นำประสบการณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของเขาใหญ่กลับไปเพื่อเป็นประโยชน์ในการศึกษาต่อด้านการบริหารการอนุรักษ์สัตว์ป่า มลูนิธิฟรีแลนด์ขอขอบคุณลอร่าสำหรับความร่วมมือสนับสนุนงานของมูลนิธิฯ และขออวยพรให้ลอร่าประสบความสำเร็จกับอนาคตที่เธอมุ่งหวัง

และ เมื่อเร็วๆนี้ ทีมงานโครงการอยู่รอดร่วมกันมีโอกาสได้ต้อนรับ คริสตี้ แบรี่ อาสาสมัครชาวออสเตรเลียอีกท่านหนึ่งมาร่วมงานด้วย คริสตี้มีความหลงใหลในงานอนุรักษ์และมีประสบการณ์การทำงานทางด้านสิ่งแวดล้อมจากประเทศออสเตรเลีย ซึ่งทั้งลอร่า และคริสตี้มาจากโครงการยุวทูต
ออสเตรเลียนเพื่อการพัฒนา ซึ่งริเริ่มโดยรัฐบาลออสเตรเลียเพื่อส่งหนุ่มสาวชาวออสเตรเลียมาสนับสนุนการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค

ฟาร์มเห็ดชีวภาพ ทางเลือกชีวิตใหม่ของนายพรานเขาใหญ่

ชาวบ้านหรืออดีตนายพรานที่อาศัยบริเวณรอบอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน
มูลนิธิฟรีแลนด์ได้ร่วมกันสร้างโรงเพาะเห็ดใหม่จำนวน 2 โรง
ที่หมู่บ้านโคกสะอาดซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยแบบแปลนของโรงเพาะเห็ดใหม่ทั้ง 2 โรงนี้มาจาก
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิพระดาบส ในหลักสูตรเกษตรแบบพอเพียง

Kok Saard Mushroom Packs

มูลนิธิฟรีแลนด์เล็งเห็นว่าการขยายขนาดกิจกรรมเพาะเห็ดชีวภาพช่วยให้อดีตนายพรานทั้งหลายสามารถหาเลี้ยงครอบครัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยชาวบ้านกลุ่มนี้จะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจาก
ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล มูลนิธิพระดาบส ผู้เชี่ยวชาญในการอบรมด้านการเกษตรและการเพาะเห็ดมากว่า 35 ปี
ซึ่งมูลนิธิฯหวังไว้ว่าชาวบ้านจะยึดการเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลักและจะสามารถขยายโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งหมด เพราะหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้
นับเป็นหนึ่งในแนวป้องกันหลักของการปกป้องสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์เอาไว้

คุณสามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ เพียงบริจาคเงินจำนวน 1,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเพาะเห็ด หรือเลือกสนับสนุนด้วยการซื้อก้อนเห็ดชีวภาพในราคาก่อนละ 50 บาท

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไทยและลาวรับการฝึกอบรมต้านอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

Ranger Training. Photo by Joy Asato

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประเทศไทยจํานวน 20 คนและกลุ่ม
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อีกจํานวน 20 คนร่วมการฝึกอบมรมหลักสูตร 2 สัปดาห์
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม
2552 โดยมีกรมอุทยานฯ เป็นเจ้าภาพและมูลนิธิฟรีแลนด์
เป็นผู้จัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งช่วยเสริมทักษะต่างๆให้กับ
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อาทิ เทคนิคการเดินป่า การเดินลาดตระเวน การสอดแนม การเข้าประชิดและจับกุมผู้ต้องสงสัย ขั้นตอนการจัดการกับสถานที่เกิดเหตุรวมทั้งวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Ranger Training Tatical Maneuvers. Photo by Joy Asato Ranger Training Forest Patrol. Photo by Joy Asato

การเดินลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติด่านแรกที่สามารถทําได้ภายในพื้นที่อนุรักษ์ แต่นับว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงและเจ้าหน้าที่
อาจได้รับอันตรายสูงเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีนายพรานลักลอบล่าสัตว์ ตัดไม้อยู่จํานวนไม่น้อย ซึ่งการจัดการ
ฝึกอบรมโดยมูลนิธิฟรีแลนด์ครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
มีความพร้อมและรู้จักระมัดระวังในการปฏิบัติงานและ
เดินลาดตระเวนมากขึ้น

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกเห็ดให้ความรู้กับชาวบ้านที่เขาใหญ่

เพื่อให้ชาวบ้านรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ต้องเข้าป่าเพื่อลักลอบตัดไม้หรือล่าสัตว์เป็นอาชีพอีกต่อไป

Mushroom Cultivation Training at Kok Sa-ard

ในเดือนที่ผ่านมา มูลนิธิฟรีแลนด์จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิพระดาบส ไปจัดการฝึกอบรมการเพาะเห็ดด้วยหลักสูตรเกษตรแบบพอเพียง เป็นอาชีพเสริมอีกทางเลือกหนึ่ง ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านโคกสะอาด อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดที่ถูกต้อง ประหยัด และสามารถเพิ่มผลผลิตสู่ตลาดได้มากขึ้น การฝึกอบรมในครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการทำก้อนเห็ด ไปจนถึงการแปรรูปเห็ดเพื่อเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น เช่น ทำขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 21 คน นอกจากนี้วิทยากรยังได้แนะนำวิธีการหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและการทิ้งของเสีย วิธีการเพาะเห็ดในอุณหภูมิที่ต่างกัน เช่น

Boonlert Thaitatkul Phra Dabos Lead Mushroom Cultivation Instructor at Kok Sa-ard Mushroom Cultivation Training at Kok Sa-ard - Mixing Mushroom Cultivation Training at Kok Sa-ard - Preserving the Produce

ในช่วงอากาศหนาวเย็นที่ผ่านมา เป็นต้น อีกทั้งยังได้มอบแบบแปลนโรงเพาะเห็ดให้ชาวบ้านไว้เป็นแบบอย่างในการ
ก่อสร้างด้วยตนเองอีกด้วยการเพาะปลูกด้วยวิธีการเกษตรแบบพอเพียงเช่นนี้ จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีโอกาสช่วยปกป้องผืนป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป โครงการนี้ได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนอย่างดียิ่งจากมูลนิธิพระดาบส และ Blue Moon Fund