Khao Yai Experiences (Thai)

Stories from Thailand's World Heritage listed Khao Yai National Park

กรุสำหรับ การเรียนรู้

ฟรีแลนด์มี อินสตาแกรมด้วยนะ รู้ยัง!

FREELANDinstagram-flat270x289

ใครอยากเห็นรูปน่ารักๆของเหล่าสัตว์ป่า หรือภาพการทำงานของเหล่าผู้พิทักษ์แบบฉบับฟรีแลนด์ ตามแวะมาฟอลโลว์และทักทายกันได้ที่กันได้ ที่ “freelandfoundation” หรือ คลิกได้ที่ instagram.com/freelandfoundation
เข้ามาเป็นเพื่อนกันเยอะๆนะคะ

Advertisements

เยาวชนเขาใหญ่เรียนรู้รักษ์สิ่งแวดล้อม

นายสายันห์ รักษาชาติ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน มูลนิธิฟรีแลนด์ ร่วมทีมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และอุทยานแห่งชาติทับลานตระเวน ทำกิจกรรมเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับระบบนิเวศน์วิทยา การอนุรักษ์ผืนป่าและธรรมชาติ ให้กับเด็กนักเรียนระดับประถมปลายอายุ 11-13 ปี จำนวน 250 คนจากโรงเรียนรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ซึ่งนักเรียนต่างเพลิดเพลินกับการเล่มเกมและร้องเพลง และการหล่อรอยเท้าสัตว์จากปูนปลาสเตอร์

มูลนิธิฟรีแลนด์ ขอขอบคุณ Point Defiance Zoo สำหรับ
ชุดการเรียนการสอนเกี่ยวกับพฤติกรรมของเสือลายเมฆมา
ณ ที่นี้ด้วย มูลนิธิฯ เล็งเห็นว่าเยาวชนเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญในการอนุรักษ์ธรรมชาติของประเทศ ให้ยังคงอยู่ต่อไป

คืนชีวิตให้ผืนป่าอนุรักษ์ที่ถูกลืม

โครงการปลูกป่าครั้งล่าสุดของ มูลนิธิฟรีแลนด์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ณ อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าในพื้นที่และ คืนความสมดุลสู่ผืนป่าบริเวณนี้ โดยเด็กนักเรียนประมาณ 200 คนจาก 5 โรงเรียนในเขตตำบลลำเพียกและตำบลโคกกระชายรอบอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟรีแลนด์และชาวบ้านลงมือปลูกกล้าไม้จำนวนกว่า 2,500 ต้น รวมเป็นพื้นที่ 20 ไร่ ซึ่งเดิมพื้นที่บริเวณนี้ถูกบุกรุกถางป่าจนสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ

กิจกรรมการปลูกป่าของมูลนิธิ ฟรีแลนด์นอกจากจะช่วยฟื้นฟูผืนป่าและช่วยลดปัญหาโลกร้อนแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยเพิ่มการจ้างงานให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ทั้งนี้ มูลนิธิฟรีแลนด์ ขอขอบคุณความสนับสนุนจากคุณจิโรจ นิมมานนิตย์และองค์กร Sanctuary V มา ณ โอกาสนี้
หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อมูลนิธิฟรีแลนด์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าใน ครั้งต่อไป

คืนชีวิตให้ผืนป่าเพื่อหยุดยั้งภาวะโลกร้อน

เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2552 ที่ผ่านมา บริษัท Leschaco (Thailand) ได้สนับสนุนงบประมาณในการปลูกต้นไม้จำนวน 3,000 ต้นในพื้นที่ป่าที่ถูกทำลายบนพื้นที่ 10 ไร่ ภายในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยมีเด็กนักเรียนจำนวน 100 คน จากโรงเรียนรอบๆ เขาใหญ่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า

Students at the Khao Yai Reforestation Day

เจ้าหน้าที่จากบริษัท Leschaco(Thailand) และเจ้าหน้าที่
มูลนิธิฟรีแลนด์ ร่วมกันทำกิจกรรมนี้มูลนิธิฟรีแลนด์ขอแสดงความขอบคุณทุกท่านที่ร่วมกันคืนชีวิตให้ผืนป่า รวมไปถึง
ผู้มีอุปการะคุณที่สนับสนุนงบประมาณในการต่อสู้กับวิกฤตการณ์ภาวะโลกร้อนในครั้งนี้มูลนิธิฯ มีความตั้งใจที่จะจัดกิจกรรมการปลูกป่าขึ้นอีกครั้งในเดือนพฤษภาคมปีนี้ ดังนั้นหากท่านใดมีความประสงค์ที่จะช่วยสนับสนุนงบประมาณ
เพื่อการนี้ สามารถร่วมบริจาคได้โดยตรงที่มูลนิธิฟรีแลนด์ หรือบริจาคผ่านเว็บไซต์ได้ที่ www.free-land.org
โดยต้นกล้าหนึ่งต้นมีมูลค่า 50 บาท