Khao Yai Experiences (Thai)

Stories from Thailand's World Heritage listed Khao Yai National Park

กรุสำหรับ การรักษาสิ่งแวดล้อม

ร่วมมือ ร่วมใจ แม้เพียงเล็กน้อย ก็ช่วยสามารถสนับสนุนเหล่าผู้พิทักษ์ป่า

RangerAppealFREELAND

ให้พวกเขามีอุปกรณ์ที่พร้อมกับความต้องการในการทำงานและให้คุณได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยรักษาสิ่งแวดล้อมของไทยไปด้วยกัน ให้เหล่าผู้กล้าผู้พิทักษ์ป่าได้ทำงานรักษาผืนป่าได้อย่างเข้มแข็งต่อไป อุปกรณ์ที่ดี จะสามารถช่วยให้พวกเขาทำงานได้มีประสิทธิภาพขึ้น และที่สำคัญ ปลอดภัยยิ่งขึ้นในการทำงาน

รายละเอียดเพิ่มเติม สำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการได้รับการบริจาคสนับสนุน และอีกหนึ่งช่องทางออนไลน์ในการบริจาค คลิกได้ที่นี่

Advertisements

ชีวิตเสี่ยงภัยของผู้พิทักษ์ป่า

ชีวิตเสี่ยงภัยของผู้พิทักษ์ป่า

ยืนหยัดปฏิบัติหน้าที่บนผืนป่าแห่งความไม่แน่นอน ชีวิตของนักพิทักษ์ป่าราวกับแขวนอยู่บนเส้นด้าย เสี่ยงตายจากสัตว์ป่าและอำนาจมืดอยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน ทั้งค่าตอบแทนและสวัสดิการไม่คุ้มค่า แต่วีรบุรุษเหล่านี้ทำงานด้วยใจ เป็นผู้ดำรงไว้ซึ่งความสมดุลแห่งสัตว์ป่าและธรรมชาติ

(*) คลิ๊กที่ภาพเพื่อดูภาพใหญ่

WWF Thailand / CreativeMOVE

คืนชีวิตให้ผืนป่าอนุรักษ์ที่ถูกลืม

โครงการปลูกป่าครั้งล่าสุดของ มูลนิธิฟรีแลนด์จัดขึ้นเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน ณ อุทยานแห่งชาติทับลานเพื่อปลูกต้นไม้ที่เป็นอาหารของสัตว์ป่าในพื้นที่และ คืนความสมดุลสู่ผืนป่าบริเวณนี้ โดยเด็กนักเรียนประมาณ 200 คนจาก 5 โรงเรียนในเขตตำบลลำเพียกและตำบลโคกกระชายรอบอุทยานแห่งชาติ
ทับลาน ร่วมกับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า เจ้าหน้าที่มูลนิธิฟรีแลนด์และชาวบ้านลงมือปลูกกล้าไม้จำนวนกว่า 2,500 ต้น รวมเป็นพื้นที่ 20 ไร่ ซึ่งเดิมพื้นที่บริเวณนี้ถูกบุกรุกถางป่าจนสูญเสียความสมดุลทางธรรมชาติ

กิจกรรมการปลูกป่าของมูลนิธิ ฟรีแลนด์นอกจากจะช่วยฟื้นฟูผืนป่าและช่วยลดปัญหาโลกร้อนแล้ว กิจกรรมครั้งนี้ยังช่วยเพิ่มการจ้างงานให้กับชาวบ้าน ส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างชุมชนและเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ให้ความรู้แก่เด็กนักเรียนให้เห็นความสำคัญของการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมความรับผิดชอบขององค์กรธุรกิจต่อสังคม (CSR: Corporate Social Responsibility) ทั้งนี้ มูลนิธิฟรีแลนด์ ขอขอบคุณความสนับสนุนจากคุณจิโรจ นิมมานนิตย์และองค์กร Sanctuary V มา ณ โอกาสนี้
หากท่านใดสนใจสามารถติดต่อมูลนิธิฟรีแลนด์เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมปลูกป่าใน ครั้งต่อไป

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าไทยและลาวรับการฝึกอบรมต้านอาชญากรรมสิ่งแวดล้อม

Ranger Training. Photo by Joy Asato

เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าประเทศไทยจํานวน 20 คนและกลุ่ม
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าจากสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
อีกจํานวน 20 คนร่วมการฝึกอบมรมหลักสูตร 2 สัปดาห์
ณ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่สิ้นสุดไปเมื่อวันที่ 24 มกราคม
2552 โดยมีกรมอุทยานฯ เป็นเจ้าภาพและมูลนิธิฟรีแลนด์
เป็นผู้จัดการฝึกอบรมครั้งนี้ ซึ่งช่วยเสริมทักษะต่างๆให้กับ
เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า อาทิ เทคนิคการเดินป่า การเดินลาดตระเวน การสอดแนม การเข้าประชิดและจับกุมผู้ต้องสงสัย ขั้นตอนการจัดการกับสถานที่เกิดเหตุรวมทั้งวิธีการปฐมพยาบาลเบื้องต้น

Ranger Training Tatical Maneuvers. Photo by Joy Asato Ranger Training Forest Patrol. Photo by Joy Asato

การเดินลาดตระเวนของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าอย่างมี
ประสิทธิภาพเป็นการคุ้มครองความสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรธรรมชาติด่านแรกที่สามารถทําได้ภายในพื้นที่อนุรักษ์ แต่นับว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงและเจ้าหน้าที่
อาจได้รับอันตรายสูงเนื่องจากปัจจุบันยังคงมีนายพรานลักลอบล่าสัตว์ ตัดไม้อยู่จํานวนไม่น้อย ซึ่งการจัดการ
ฝึกอบรมโดยมูลนิธิฟรีแลนด์ครั้งนี้ทําให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า
มีความพร้อมและรู้จักระมัดระวังในการปฏิบัติงานและ
เดินลาดตระเวนมากขึ้น