Khao Yai Experiences (Thai)

Stories from Thailand's World Heritage listed Khao Yai National Park

ฟาร์มเห็ดและศูนย์เรียนรู้ของฟรีแลนด์ใกล้เสร็จสมบูรณ์

การก่อสร้างฟาร์มผักและเห็ดไร้สารพิษ และศูนย์การเรียนรู้ของมูลนิธิฟรีแลนด์ได้เสร็จสิ้นลงแล้วเมื่อสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมา โดยศูนย์นี้ตั้งอยู่ติดกับสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) วังหมี จังหวัดนครราชสีมา มีวัตถุประสงค์เพื่ออบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการเพาะเห็ดจนไปถึงการเก็บเกี่ยวและขายผลผลิตแก่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่โดยรอบเขตพื้นที่อนุรักษ์ในภาคกลาง ทั้งนี้โครงการพัฒนาชุมชนของมูลนิธิ
ฟรีแลนด์ดำเนินกิจกรรมต่างๆเพื่อแนะอาชีพที่สามารถสร้างรายได้หมุนเวียนและยั่งยืนให้กับชาวบ้านโดยไม่จำเป็นต้องลักลอบล่าสัตว์และตัดไม้อีกต่อไป ซึ่งมูลนิธิฯ จะสร้างโรงเห็ดเพิ่มเติมอีก 10 โรงในบริเวณฟาร์มภายในสิ้นปีนี้

Advertisements

No comments yet»

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: