Khao Yai Experiences (Thai)

Stories from Thailand's World Heritage listed Khao Yai National Park

รัฐและท้องถิ่นร่วมใจอนุรักษ์ป่ามรดกโลก

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ระดับสูงจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ กองทัพบก กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช เครือข่ายปราบปรามการลักลอบค้าสัตว์ป่าและพืชป่าที่ผิดกฎหมายในภูมิภาค อาเซียน หรือเครือข่ายอาเซียนเว็น อัยการ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและตัวแทนจากชุมชนท้องถิ่น ร่วมกันจัดการประชุมเพื่อหารือและเพิ่มมาตรการร่วมกันในการปกป้องพื้นที่ อนุรักษ์มรดกโลกผืนป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่ โดยประเด็นหลักในการประชุมคือกฎหมายว่าด้วยการอนุรักษ์ป่าและการประยุกต์ใช้ กฎหมายดังกล่าวในพื้นที่อนุรักษ์
ทั่วประเทศ

ทั้งนี้ มูลนิธิฟรีแลนด์ได้นำเสนอโครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าและโครงการ นำร่องพัฒนาชุมชน ซึ่งเป็นกิจกรรมของมูลนิธิฯ ที่มีบทบาทสำคัญในการร่วมอนุรักษ์ผืนป่ามรดกโลกแห่งนี้ อย่างไรก็ตามที่ประชุมต่างเห็นพ้องว่ากิจกรรม
ดังกล่าวยังต้องได้รับความใส่ใจและขยายงานให้ครอบคลุมมากขึ้น (โดยเฉพาะในส่วนของการมีส่วนร่วมของชุมชน
ท้องถิ่นเพื่อการดูแลและพัฒนา) เพื่อหยุดการลักลอบล่า
สัตว์ป่า ตัดไม้และการบุกรุกพื้นที่ป่า

มูลนิธิฟรีแลนด์ ยังใช้โอกาสนี้ในการมอบคู่มือการสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมด้านสิ่งแวดล้อมให้กับรองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการให้การสนับสนุนอย่างต่อเนื่องแก่ภาครัฐฯ เพื่อสร้างศักยภาพด้านงานปราบปรามเพื่ออนุรักษ์ความสมบูรณ์ของความหลากหลายทางชีวภาพ และเพื่อผลักดันให้อาชญากรรมสิ่งแวดล้อมเป็นวาระที่หน่วยงานตำรวจต้องให้ความสำคัญในระดับต้นๆ

Advertisements

No comments yet»

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: