Khao Yai Experiences (Thai)

Stories from Thailand's World Heritage listed Khao Yai National Park

ฟาร์มเห็ดชีวภาพ ทางเลือกชีวิตใหม่ของนายพรานเขาใหญ่

ชาวบ้านหรืออดีตนายพรานที่อาศัยบริเวณรอบอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งปัจจุบันเข้าร่วมโครงการพัฒนาชุมชน
มูลนิธิฟรีแลนด์ได้ร่วมกันสร้างโรงเพาะเห็ดใหม่จำนวน 2 โรง
ที่หมู่บ้านโคกสะอาดซึ่งแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา โดยแบบแปลนของโรงเพาะเห็ดใหม่ทั้ง 2 โรงนี้มาจาก
คำแนะนำของผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิพระดาบส ในหลักสูตรเกษตรแบบพอเพียง

Kok Saard Mushroom Packs

มูลนิธิฟรีแลนด์เล็งเห็นว่าการขยายขนาดกิจกรรมเพาะเห็ดชีวภาพช่วยให้อดีตนายพรานทั้งหลายสามารถหาเลี้ยงครอบครัวและอยู่ร่วมกับธรรมชาติได้อย่างยั่งยืน โดยชาวบ้านกลุ่มนี้จะได้รับคำปรึกษาและคำแนะนำอย่างต่อเนื่องจาก
ครูบุญเลิศ ไทยทัตกุล มูลนิธิพระดาบส ผู้เชี่ยวชาญในการอบรมด้านการเกษตรและการเพาะเห็ดมากว่า 35 ปี
ซึ่งมูลนิธิฯหวังไว้ว่าชาวบ้านจะยึดการเพาะเห็ดเป็นอาชีพหลักและจะสามารถขยายโครงการให้ครอบคลุมพื้นที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทั้งหมด เพราะหมู่บ้านต่างๆเหล่านี้
นับเป็นหนึ่งในแนวป้องกันหลักของการปกป้องสัตว์ป่าในพื้นที่อนุรักษ์เอาไว้

คุณสามารถช่วยสนับสนุนกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้ เพียงบริจาคเงินจำนวน 1,000 บาทเพื่อสมทบทุนสร้างโรงเพาะเห็ด หรือเลือกสนับสนุนด้วยการซื้อก้อนเห็ดชีวภาพในราคาก่อนละ 50 บาท

Advertisements

2 ความเห็น»

  สินค้าเกษตรอินทรีย์ wrote @

Greenlattes.com ขอร่วมสนับสนุนกิจกรรมดีๆ แบบนี้ด้วยการนำเรื่องราวไปช่วยประชาสัมพันธ์ต่อให้ใน Greenlattes.com ชุมชนเกษตรอินทรีย์ออนไลน์

  seamas wrote @

ยินดีและขอบคุณสำหรับการสนับสนุนครับ


ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: