Khao Yai Experiences (Thai)

Stories from Thailand's World Heritage listed Khao Yai National Park

ผู้เชี่ยวชาญด้านการปลูกเห็ดให้ความรู้กับชาวบ้านที่เขาใหญ่

เพื่อให้ชาวบ้านรอบบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ไม่ต้องเข้าป่าเพื่อลักลอบตัดไม้หรือล่าสัตว์เป็นอาชีพอีกต่อไป

Mushroom Cultivation Training at Kok Sa-ard

ในเดือนที่ผ่านมา มูลนิธิฟรีแลนด์จึงได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากมูลนิธิพระดาบส ไปจัดการฝึกอบรมการเพาะเห็ดด้วยหลักสูตรเกษตรแบบพอเพียง เป็นอาชีพเสริมอีกทางเลือกหนึ่ง ให้กับชาวบ้านในหมู่บ้านโคกสะอาด อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมาเพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการเพาะเห็ดที่ถูกต้อง ประหยัด และสามารถเพิ่มผลผลิตสู่ตลาดได้มากขึ้น การฝึกอบรมในครั้งนี้ใช้เวลา 3 วัน ครอบคลุมตั้งแต่วิธีการทำก้อนเห็ด ไปจนถึงการแปรรูปเห็ดเพื่อเก็บไว้บริโภคได้นานขึ้น เช่น ทำขนมขบเคี้ยว เป็นต้น โดยมีชาวบ้านเข้าร่วมการอบรมทั้งสิ้น 21 คน นอกจากนี้วิทยากรยังได้แนะนำวิธีการหมุนเวียนวัสดุที่ใช้ในการเพาะเห็ดเพื่อลดการสิ้นเปลืองทรัพยากรและการทิ้งของเสีย วิธีการเพาะเห็ดในอุณหภูมิที่ต่างกัน เช่น

Boonlert Thaitatkul Phra Dabos Lead Mushroom Cultivation Instructor at Kok Sa-ard Mushroom Cultivation Training at Kok Sa-ard - Mixing Mushroom Cultivation Training at Kok Sa-ard - Preserving the Produce

ในช่วงอากาศหนาวเย็นที่ผ่านมา เป็นต้น อีกทั้งยังได้มอบแบบแปลนโรงเพาะเห็ดให้ชาวบ้านไว้เป็นแบบอย่างในการ
ก่อสร้างด้วยตนเองอีกด้วยการเพาะปลูกด้วยวิธีการเกษตรแบบพอเพียงเช่นนี้ จะช่วยให้ชาวบ้านได้มีโอกาสช่วยปกป้องผืนป่าให้คงอยู่อย่างยั่งยืนสืบไป โครงการนี้ได้รับการอนุเคราะห์และสนับสนุนอย่างดียิ่งจากมูลนิธิพระดาบส และ Blue Moon Fund

Advertisements

No comments yet»

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

%d bloggers like this: